Služby lektora

Komunikácia

 • obchodná komunikácia
 • predajná komunikácia face-to-face
 • predajná komunikácia cez telefón   

Komunikujeme každý deň, nemusíme povedať ani slovo a predsa naše telo vysiela signál a komunikuje s okolím. Preto je nesmierne dôležité, aby to, čo hovoríme, súhlasilo s tým, aké signály dáva naše telo, naša tvár...

Hlas je jeden z najsilnejších nástrojov komunikácie. Hlasom dokážeme upokojiť plačúce dieťa, ale aj nahnevať svojich najbližších. Preto je nesmierne dôležité naučiť sa používať tento nástroj správne, nie len pri obchodných jednaniach, pri telefonovaní, ale aj v súkromí. 

Môžem vám pomôcť, v tomto som naozaj dobrá, stačí mi zavolať :-) 
 


Predajné a prezentačné techniky

 • tvorba prezentácie a umenie prezentácie
 • argumentácia
 • zvládanie námietok
 • marketingu začínajúcich, ale aj aktívnych firiem 

Predaj sa nezaobíde bez dobrej prezentácie. Je jedno, či potrebujete prezentovať na "plátne", alebo máte v ruke "len vizitku" vašej firmy. Každým vašim konaním a slovom prezentujete to, čo ponúkate, čo predávate. 

Umenie urobiť dobrú prezentáciu v PowerPoint sa dá naučiť, aj umenie argumentácie a zvládania námietok sa dá naučiť, len musíte chcieť a pracovať na sebe. Ale najdôležitejšie je veriť sebe, veriť tomu čo robíte, veriť svojej firme a veriť svojmu produktu.

Máte chuť sa neustále rozvíjať, vymieňať si poznatky, skúsenosti, hľadať cesty k riešeniam?

Nepoznáte  slová: nedá sa, neviem, nechcem? 

Tak presne pre vás som tu.

Ale taktiež som tu pre Vás všetkých, ktorí ste si založili novú firmu a váhate, ktoré marketingové nástroje použiť. Z každej strany počúvate, čo všetko by ste si mali dať vyrobiť, aké propagačné materiály, aké bannery, aké vizitky, aké inzeráty... Ale z čoho, keď ste ešte nič nezarobili??? 

Nie je nič horšie, ako šialene rozhadzovať peniaze na začiatku podnikania a ešte nevieme, či nám to vôbec pôjde, či dokážeme náš predmet podnikania na trhu uplatniť.

Čo nás vlastne dokáže jednoducho a lacno zviditeľniť? Do čoho investovať a do čoho nie?

 


Soft Skills

 • komunikačné zručnosti
 • IT gramotnosť
 • sebadôvera a sebavedomie
 • schopnosť spolupracovať s inými
 • odborná spôsobilosť a pod. 
 • zvládanie zmien, adaptačný proces

Komunikácia je základ života. Už dieťa v bruchu mami komunikuje prostredníctvom pohybov, čím dáva najavo nespokojnosť, napríklad z jedlom, ktoré práve zjedla.

Komunikujeme neustále, aj keď nič nepovieme, otočíme sa a odkráčame preč. Každým výrazom, pohybom niečo vyjadrujeme, nehovoriac o slovách, ktoré už nikdy nevezmeme späť... V obchodnom styku je komunikácia nesmierne dôležitá, otvára nie len dvere, ale aj srdcia a peňaženky. Ku každej dobrej komunikácii ale patrí aj úsmev, lebo "Svet opláca úsmev úsmevom."

V dnešnom svete predstavuje ovládanie IT sveta jeden zo základných spôsobov komunikácie. Bez počítačových znalostí si nenájdete lepšiu prácu, nepošlete mail, nenapíšete si životopis... Znalosť práce s počítačom je pre získanie Vašej vysnívanej práce dôležitá, preto neváhajte a začnite, považujte počítač za svojho kamaráta, za niečo, čo Vám nesmierne uľahčí prácu.

Tým, že budete zvyšovať svoje zručnosti, nie len v oblasti počítačových znalostí, ale vzdelávať sa aj v oblasti komunikácie, prezentačných zručností, dopĺňať si vzdelanie vo svojom odbore, prípadne sa zaujímať stále o ďalšie a ďalšie nové veci, stanete sa nie len "multifunkčným" :-), ale narastie aj Vaše sebavedomie, ľudia vo Vašom okolí si všimnú Váš rozhľad, Vašu odbornosť, Vašu narastajúcu sebadôveru.

Je ale nutné sa naozaj poctivo a do hĺbky zaoberať každou problematikou, aby Vaša sebadôvera a sebavedomie nebolo postavené len na "stračej nôžke". 

V živote je nutné neustále niečo meniť, prispôsobovať sa zmenám. Stále nové technológie, SW, nové zamestnanie, nový kolektív, nový manžel....

Stále niečo nové. Zvládate to? Nie každý má rád zmeny. Niekoho doslova desia a ubíjajú ho. Niekto ich zbožňuje a rozvíjajú ho. 

Nie každý sa ľahko adaptuje na nové podmienky, procesy, prostredie. 


Emočná inteligencia

 • empatia
 • asertivita
 • vyjednávanie (mediácia v práci, živote aj v škole, v rodine)
 • argumentačné techniky
 • reč tela

Emocionálna vyspelosť je u každého z nás jedinečná a inak nastavená. 

Inteligenčný kvocient je niečo s čím sme sa narodili, čo je po celý život nemenné. Máme ho fixne daný a nedokážeme ho nijako ovplyvniť žiadnym vzdelaním, ani prácou na sebe. Je ovplyvnený hlavne geneticky. Priemerné IQ je od 80-100 bodov a je to v poriadku. 

Ale Emočnú inteligenciu dokáže každý z nás ovplyvniť. Čiastočne ju ovplyvňuje genetika, prostredie do ktorého sa narodíme, v ktorom vyrastáme, škola, priatelia..., všetko okolo nás. Ale najpodstatnejší sme my. My môžeme najviac ovplyvniť, ako vysoké EQ budeme mať.

Je to rozvoj schopností, ako napríklad: rozhodovanie, time management, zvládanie zmien, asertivita, empatia, komunikácia, zvládanie stresu, prezentačné schopnosti, sociálne zručnosti, zvládanie hnevu, zodpovednosť, flexibilita, dôvera, orientácia na zákazníka, lojalita, schopnosť argumentácie, vyjednávanie a pod.

Toto všetko je len v našich rukách, len my sme zodpovední za  svoj vlastný rozvoj, za to, či chceme na sebe pracovať, alebo len stáť na mieste,, prípadne sa viesť na vlne.


Školenie prvej pomoci

 • školenie základnej prvej pomoci v každodennom živote

Mojim pôvodným povolaním je zdravotná sestra, pomáhať ľuďom je moja srdcová záležitosť a asi to mám "v krvi". Prvá pomoc je pre mňa nie len koníčkom, ale aj poslaním. Preto som si urobila kurz Inštruktor prvej pomoci, aby som svoju vášeň odovzdávala ďalej.

Učiť ľudí podávať základnú prvú pomoc je nesmierne dôležité, veď niekto z nás nevie, kedy bude v situácii, že bude závislý od toho, či sa pri ňom zastaví niekto, kto mu zachráni život.

Budem sa snažiť Vás naučiť všetko čo viem, aby ste sa nikdy nebáli zastaviť pri každom, kto bude potrebovať pomoc, aby ste vždy privolali záchranárov, aby ste vedeli správne a s rozvahou reagovať...

Ale prosím Vás, vždy vytočte 112 a nahláste udalosť, každý život stojí za zachránenie, je jedno, kto to je, nikdy neviete, ako sa ocitnete na ulici aj Vy... Neprajem to nikomu, poznám pár osudov, len si myslím, že život je naozaj, naozaj veľmi vzácny dar.


GDPR

 • školenie
 • konzultácia a vypracovanie kompletnej dokumentácie GDPR

Momentálne pracujem pre firmu, ako Zodpovedná osoby, preto tieto služby nemôžem poskytovať za seba, ale len za firmu, v ktorej pracujem.

Ospravedlňujem sa.