13 vecí, ktoré robí iba zlý šéf

05.06.2018

05.06.2018 | Zdroj: responsewebrecruitment.co.uk; Text: es; Foto: tinkstockphotos.com  

Tieto chyby mu jeho podriadení neodpustia

Človek, ktorý má dostatok znalostí aj skúseností, vie radiť ľudí, svojich podriadených dobre pozná a je k nim spravodlivý. Asi takto nejako by znela definícia správneho manažéra. Príbehy zamestnancov však niekedy ukazujú, že na vedúcich pozíciách sú ľudia, ktoré majú od tohto opisu ďaleko. Viete, aké najčastejšie prešľapy robí zlý šéf? Toto mu jeho zamestnanci neodpustia.

 1. Myslí si, že ľudia, ktorých riadi, sú hlupáci
  Ak sa šéf ani len nesnaží skryť, ako ho jeho ľudia rozčuľujú a frustrujú a dáva im to patrične najavo, nemôže od svojich podriadených očakávať dôveru. Ukazuje im totiž, že on sám im nedôveruje. Na druhej strane, ak má v tíme naozaj bandu hlupákov, mal by sa porozprávať s HR oddelením, koho to do firmy vlastne vyberajú.
 2. Rýchlo sa rozčúli
  Bolo by naivné myslieť si, že šéf sa nikdy nerozčúli. Ak však neustále kričí, je agresívny a stráca nad sebou kontrolu, zlyháva ako šéf. Podriadení sa ho začnú báť, budú mať strach priniesť nové nápady a myšlienky a s veľkou pravdepodobnosťou si začnú hľadať novú prácu.
 3. Neakceptuje iný názor
  Podriadení nemôžu pripomienkovať šéfov nápad, ani vyjadriť svoje pochybnosti. Inak by ich postihol trest. Ak svojim ľuďom neposkytuje priestor a neumožňuje im vyjadriť svoj názor, vyjadruje tým, že im nedôveruje a považuje ich za hlupákov. Ak neprijíma nové nápady či návrhy na zmeny, pretože "takto sa to robilo doteraz", kvalitní zamestnanci pri ňom dlho nevydržia.
 4. Nikdy neďakuje
  Pochvala ale aj obyčajné ďakujem za odvedenú prácu znamená viac, než si niektorí šéfovia myslia. Niekoľko štúdií totiž ukázalo, že až 80% pracovníkov, ktorí v práci podávajú vynikajúce výkony, dostávajú od svojho nadriadeného pochvalu alebo uznanie za dosiahnuté výkony. Nie je potrebné robiť okázalé gestá, vyhlasovať zamestnanca mesiaca, stačí iba obyčajné ďakujem.
 5. Berie si zásluhy za úspechy iných
  Veď on je predsa šéf a všetko to, čo sa podarí, je jeho zásluhou. Naopak, ak nastanú problémy, hľadá vinníkov vo svojom tíme.
 6. Porušuje pravidlá
  Je pokrytecké, ak šéf o niečom káže svojim zamestnancom, no on sám to nedodržiava. Nemal by od nich žiadať to, čo on sám neplní.
 7. Nehodnotí výkon svojich zamestnancov
  Pretože to považuje za stratu času a nudnú vec. Zamestnanci však chcú vedieť, ako šéf vidí ich pracovný výkon a radi by sa s ním z času na čas porozprávali. Otvorene, bez príkras - ako to vidia oni, čo ich trápi a s čím by potrebovali pomôcť.
 8. Je negatívny
  Zlý šéf nevidí pozitíva, prípadne ich prehliada. Neustále sa sústreďuje len na chyby a omyly, obviňuje svoj tím, no keď má prísť pochvala, mlčí. Takéto správanie však spôsobí len to, že jeho podriadení budú demotivovaní a nešťastní.
 9. Má svojich obľúbencov
  Častý problém na mnohých pracoviskách. Šéf si vyberie ľudí, ktorí sú jeho obľúbenci, majú lepšie postavenie a nezaslúžene čerpajú mnohé výhody . Je prirodzené, že sú si niektorí ľudia viac sympatickí, v zamestnaní však nie sú primárne sympatie, ale znalosti a skúsenosti. Ak je to ale naopak, v tíme podriadených začne panovať žiarlivosť, paranoja a rozbehnú sa nepríjemné súboje medzi kolegami. Stačí pritom aj taká maličkosť ako obed šéfa s vybraným zamestnancom.
 10. Je príliš benevolentný
  Zamestnanci, ktorým chýba pevná ruka, si začnú užívať slobodu. Neskoré príchody do práce, laxný prístup k práci, výhovorky, prečo poklesol ich výkon. Dobrý šéf musí byť aj trošku rázny a musí stanoviť hranice. Inak ohrozuje biznis.
 11. Nepozná svojich podriadených
  Dobrý šéf vie, že jeho podriadení nie sú len čísla či stroje. Preto sa o nich zaujíma, chce vedieť o nich viac. Naopak zlému šéfovi sú jeho podriadení ukradnutí.
 12. Dáva falošné sľuby
  Ak sa zamestnanec na niečo sťažuje, zlý šéf ho zahrnie sľubmi o tom, ako urobí všetko preto, aby sa to zlepšilo. Sľúbi mu vyšší plat, väčšie právomoci alebo povýšenie ... no zostane len pri sľuboch. Prejdú dni aj mesiace a žiadna zmena nenastáva. Takéto zavádzanie a klamanie však môže ľahko spôsobiť odchod zamestnancov za lepšími podmienkami. Úprimnosť je to, čo na podriadených zaberá.
 13. Prijíma nesprávnych ľudí
  Do firmy putujú šéfovi známi a kamaráti, vedúce pozície obsadzuje ľuďmi, ktorým niečo "dlží". Je pritom úplne jedno, že nemajú potrebné skúsenosti, prax a znalosti. Toto však dokážte rozhodiť tím jeho podriadených, ak vidia takúto nespravodlivosť a neférovosť.